Vikarskjema demo

Vikarskjema demo

Vikarskjemaet kan tilpasses de fleste behov. Det samme kan e-posten som sendes til vikaransvarlig(e).

De feltene du finner i denne demoen er kun eksempler på felter. Skolen kan få et skjema som er helt tilpasset skolens behov!