Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kjente utfordringer

 • motta og videreformidle vikaropplegg på telefon eller SMS tidlig en morgen.
 • passe på at lærer gir deg alle nødvendige opplysninger for hele fraværsdagen.
 • formidle på en god og effektiv måte hva vikaren skal foreta seg, basert på det du husker fra telefonsamtalen eller det du klarte å notere ned.
 • ulik praksis: vikaropplegg på telefon, SMS, og e-post.
 • varierende kvalitet på det som mottas siden skolen mangler felles mal/rutine.

Kvalitetssikring

 • vikarskjema.no er digitalt vikarskjema for bruk når lærere skal melde inn vikaropplegg i forbindelse med planlagt eller ikke-planlagt fravær.
 • vikarskjema.no fra nettleseren på PC, nettbrett eller mobiltelefon. Lærer har alltid tilgang til å melde inn vikaropplegg.
 • kvalitetssikre mottak og formidling av vikaropplegg fra lærer til vikar. Den vikaransvarlige på skolen mottar e-post med lærers innsendte vikaropplegg, og kan enten skrive dette ut i papirformat, eller videresende på e-post til den som skal være vikar.

Tilbakemelding

 • når vikaren har gjort sin del av jobben, skrives kommentarer på skjemaet og leveres tilbake til læreren (enten i papirformat eller på e-post).
 • lærer får oversikt over hvem som har vært vikar og hva som er utført. Vikaransvarlig får god oversikt hvis fraværet varer over flere dager, og det er behov for vikar videre.
 • lærer kan laste opp vedlegg, for eksempel PDF-filer eller Word-dokumenter som skal brukes som del av vikaropplegget. Alt på ett sted!

Teknisk info

 • skolen ligger som valg på vikarskjema.no.
 • enkel nettadresse å huske: vikarskjema.no eller vikarskjema.no/skolenavn.
 • kryptert forbindelse (https).
 • responsiv design. Virker på alle skjermer.
 • mulig å sette passord på skjema-tilgang.
 • vikarskjema sendes til en eller flere vikaransvarlige.
 • kopi kan sendes til lærer.
 • anti-spambeskyttelse.
 • tilpasses skolens behov.
 • ingen brukeradministrasjon eller lisenser.
 • driftes på tjenere i Norge.
 • kort respostid på support.
Skroll til toppen